Krzysztof Kwiatkowski

główny koordynator Programu
z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca
w Warszawie

krzysztof.kwiatkowski@imit.org.pl
tel. 694 693934

drukuj
[^]